Videokonsultasjon med advokat

Videokonsultasjon med advokat

Du kan bestille en advokattime på din mobil eller fra nettbrett og pc

Få raskt svar på dine spørsmål av juridisk art!

Vi tilbyr en video-konsultasjon hvor du kan stille spørsmål til en advokat. Dersom du har god oversikt over faktum, vil advokaten kunne gi deg umiddelbare svar på korte oversiktlige spørsmål. Du kan få avklart om du har en sak å gå videre med, eventuelt en orientering om hva du selv kan foreta deg i saken.

Vi tilbyr en 20 minutters konsultasjon på video for kr 650, inkludert merverdiavgift. Tilbudet forutsetter forhåndsbetaling via hjemmesiden. Dersom det er nødvendig med mer tid, eller det er ønskelig med en bredere gjennomgang av saken, kan det bestilles en times konsultasjon for kr 1.750, inkludert merverdiavgift, eller en ordinær konsultasjon til vanlig timepris, med etterfakturering.

Alt du trenger er å logge inn med BankID på din mobil, PC eller nettbrett med videokamera.

Slik fungerer et møte på video:

Krav til utstyr
Møtet kan gjennomføres på din mobiltelefon, nettbrett eller PC så lenge den har et innebygd videokamera.

Hodetelefoner eller ørepropper anbefales for best mulig lydkvalitet.

Sted
Du kan gjennomføre møtet hvor enn du befinner deg, så lenge du har god nettdekning.

For at du skal få best utbytte av møtet, sitt i rolige omgivelser uten for mye støy.

Innlogging og sikkerhet
Ved å bruke BankID for pålogging, er dette en trygg løsning for deg som klient.

Møtet er kryptert og blir ikke lagret noen steder.

Klikk her for å gå inn i venterommet
Advokat Tell