Surrogati og likestilling

Surrogati og likestilling

Nå åpnet for at avdøde menn kan bli fedre - Bioteknologiloven § 2-17

Image Description

Av Ernest Tell

07. februar 2023

Takk til professor John Asland, Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, for en klargjøring av de arverettslige problemstillinger som har oppstått ved ikrafttredelse av bioteknologiloven § 2-17. 

I lederen «Å bli far fra graven», i siste nummer av Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB 4/2022 side 235) redegjør han for de arverettslige konsekvenser av farskap som oppstår etter at gjenlevende ektefelle/samboer ved assistert befruktning, får hjelp til å oppfylle sitt og avdødes ønske om få barn. 

Mens vi venter på at Stortinget tar stilling til hvilke arverettslige konsekvenser dette valget skal ha, er det grunn til å reise noen spørsmål fra et likestillingsmessig perspektiv. 

Når man nå har åpnet for at avdøde menn kan få assistanse til å bli fedre, er det vel snart bare levende homofile menn, som ikke kan få hjelp til å bli fedre. 

Ved denne lovendringen settes barn til verden til et foreldreskap med kun én forelder.

Hvorfor skal ikke menn som lever i et parforhold kunne få hjelp til å bli fedre? 

Er det ikke et minst like bra utgangspunkt for et barn å kunne ha to foreldre enn bare én? 

 

Stortinget som lovgiver (les: de folkevalgte som våre representanter), anser det for greit at en enslig mor får hjelp til å oppfylle sitt (og avdødes) ønske om å sette et barn til verden, vel vitende om at hun i utgangspunkt vil være alene om omsorgen og ansvaret for dette barnet. 

Men den samme lovgiver har hittil ikke ønsket å bidra til at to fedre kan få hjelp til å sette barn til verden. Da må fedrene reise til utlandet for å få hjelp til å oppfylle sitt ønske om å få barn. 

Når to personer er sammen om å oppfylle ansvaret med å sette et barn til verden, er ikke det en like bra løsning som at én forelder skal gjøre det alene? 

Er det ikke snart på tide at vi hjelper disse homofile menn som ønsker å bli fedre, her i landet, slik at vi bedre kan lovregulere omstendighetene til beste for det barnet og de familiene det gjelder? 

 

Det norske samfunnet er allerede forpliktet gjennom menneskerettighetene til å ivareta barns interesser og rettigheter. Vil det ikke være en bedre løsning om vi tillater dette i Norge, og lovregulerer det, enn at vi overlater disse familiene til å søke hjelp i et fremmed land, etter dels ukjente regler og med usikre utfall. 

Vi må uansett hjelpe dem når de kommer tilbake til Norge. Vil det ikke være en bedre løsning om vi gir dem trygge fødselsmuligheter i Norge? 

Vi trenger en ny runde med debatt om surrogati.