Samboere og arv

Samboere og arv

Råd til samboere om retten til arv og i hvilke tilfelle man bør opprette testament

Image Description

Av Ernest Tell

24. februar 2021

Samboere med felles barn har legalarverett etter arveloven § 12. Legalarven er fire ganger grunnbeløpet (4 G) tilsvarende kr 474.480 pr 1.5.2023.

Forutsetningen er at samboerne har barn sammen, har hatt barn sammen eller venter barn sammen.

Dersom du ikke ønsker at din samboer skal ha denne arveretten, for eksempel at du heller ønsker å tilgodese andre arvinger må du opprette testament.

 

Samboere uten barn har ingen automatisk arverett. Disse samboerne kan gi hverandre rett til arv. Da må det opprettes et testament.

Dersom ingen av samboerne har barn fra tidligere, står man helt fritt til å tilgodese hverandre, eller andre, som man måtte ønske.

Dersom samboerne ikke har felles barn, men har barn fra tidligere, kommer pliktdelsreglene inn.

Da kan man testamentere inntil 4 G. Har man opprettet et slikt testament vil denne arven gå foran arveretten til de barna man har fra før.

Vilkåret for å kunne gjøre dette er at man har vært samboere i minst fem år før dødsfallet.

 

På tilsvarende måte forholder det seg med retten til uskifte. Dette vil kunne gi gjenlevende samboer rettigheter over enkelte eiendeler, typisk felles bolig med innbo, bil og hytte med innbo. Andre eiendeler kan omfattes etter nærmere bestemmelse i testament.

Er det behov for å opprette et slikt testament bør du ta kontakt med advokat for å få detaljene korrekt.