Flere vil kunne få fri rettshjelp. Nye satser 2023.

Flere vil kunne få fri rettshjelp. Nye satser 2023.

Høyere inntektsgrenser for fri rettshjelp i 2023

Image Description

Av Ernest Tell

03. januar 2022

Inntektsgrensene for fri rettshjelp er igjen øket, med virkning fra 1. januar 2023. For enslige er grensen nå kr 350.000. For ektefeller, partnere, samboere og andre som lever sammen med felles økonomi er grensen nå kr 540.000. Formuesgrensen er øket til kr 150.000.

Mange personer med kun pensjonsinntekt eller trygd hadde tidligere for høy inntekt for å kunne få fri rettshjelp. Fra 1. januar 2023 er inntektsgrensene øket. Dette betyr at flere nå vil kunne få rettshjelp betalt av det offentlige. 

Dersom du har en sak innenfor ekteskapsloven eller barneloven, eller har lidd personskade, eller har mottatt oppsigelse etter husleieloven eller arbeidsmiljøloven, vil du kunne få advokathjelp betalt av staten.

Ta kontakt dersom du har en sak og er usikker på om din sak er omfattet av reglene for fri rettshjelp.