Flere vil kunne få fri rettshjelp i 2022

Flere vil kunne få fri rettshjelp i 2022

Høyere inntektsgrenser for fri rettshjelp i 2022

Image Description

Av Ernest Tell

03. januar 2022

Inntektsgrensene for fri rettshjelp er øket fra 1. januar 2022. For enslige er grensen nå kr 320.000. For ektefeller, partnere, samboere og andre som lever sammen med felles økonomi er grensen kr 490.000. Formuesgrensen er fortsatt kr 100.000.

Mange personer med kun pensjonsinntekt eller trygd hadde tidligere for høy inntekt for å kunne få fri rettshjelp. Fra 1. januar 2022 er grensene øket. Dette betyr at  mange flere nå vil kunne få rettshjelp betalt av det offentlige. 

Dersom du har en sak innenfor ekteskapsloven eller barneloven, eller har lidd personskade, eller har mottatt oppsigelse etter husleieloven eller arbeidsmiljøloven, vil du kunne få advokathjelp betalt av staten.

Ta kontakt dersom du har en sak og er usikker på om din sak er omfattet av reglene for fri rettshjelp.