Fordeling av arv til ektefelle og barn

Fordeling av arv til ektefelle og barn

Hvordan sikre gjenlevende ektefelle / ny familie / eldre og yngre barn

Image Description

Av Ernest Tell

19. september 2021

Ofte ser vi at nye familiekonstellasjoner oppstår etter skilsmisser. Med ny ektefelle og kanskje et nytt barnekull vil mange tenke at det er viktig å gi den «nye» familien best mulig vilkår, og at de barna man har fra før klarer seg godt. De er da ofte voksne og godt etablerte selv. 

Men tro ikke at de eldste barna ikke behøver arv eller ikke bryr seg om penger!  

Og dersom du likevel ønsker å sikre familien, ikke gå i den vanlige fellen mange gjør; oppretter særeie og overfører verdiene til den nye ektefellen. Da risikerer man at ektefellen en dag får nok og reiser sin vei – med alle verdiene. Og selv om forholdet varer, risikerer man at ordningen blir satt til side som en dødsdisposisjon, fordi den har liten realitet i live. 

En bedre løsning, som sikrer at det meste blir igjen hos den nye familien, er særeie i live, felleseie ved død. Og denne løsningen kan man tilpasse om det er den ene ektefellen som må sikres, den andre, eller barna. 

Vi står til disposisjon med å finne de løsningene som passer for akkurat din familie og din situasjon. 

På tilsvarende måte finnes det gode løsninger dersom du ønsker å sikre at de barna du har fra før får gode vilkår. 

I live har man stort sett alle valgmuligheter åpne. Også ved testament er det flere muligheter for å forfordele, slik en måtte ønske eller ha behov for. 

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til å finne de rette løsningene for deg og din familie.